OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU OPERATERJA V REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Piškur, Luka;
(2016)
  • Subject: Stres | stres na delovnem mestu | stresne situacije | preprečevanje stresa | Stress | stress in a working environment | stressors | prevention of stress

Hiter življenjski tempo sodobne družbe nas je v zadnjih letih privedel do tega, da ne najdemo kvalitetnega časa sami zase. Poslužujemo se nekvalitetne prehrane, ne najdemo časa za počitek, preplavljajo nas negativne misli in čustva. Tako doma kot na delovnem mestu se so... View more
Share - Bookmark