publication . Bachelor thesis . 2012

SPODBUJANJE OTROKOVEGA SAMOSPOŠTOVANJA V VRTCU

Kobal Soršak, Nevena;
Open Access Slovenian
  • Published: 11 Sep 2012
  • Publisher: N. Kobal Soršak
  • Country: Slovenia
Abstract
Samospoštovanje, ki je zelo pomembno za razvoj osebnosti posameznika oz. otroka, pomeni, kakšno lastno vrednost si posameznik priznava. Pri tem gre za občutek, ki ga ima posameznik o sebi. V osrednjem delu diplomske naloge, ki je teoretična, je največji poudarek na pojmu samospoštovanje, kako se to razvija, oblikuje in kakšno samospoštovanje lahko ima posameznik. Ljudje pa pojem samospoštovanje marsikdaj enačimo s pojmoma samopodoba in samozavest, zato diplomsko delo podaja tudi definiciji omenjenih pojmov, ki sta vendarle v tesni povezanosti s samospoštovanjem. Diplomsko delo nam tudi podaja, na kakšen način lahko spodbujamo samospoštovanje pri otrocih. Ker otr...
Subjects
free text keywords: spodbujanje, samospoštovanje, otrok, vrtec, samopodoba, samozavest, razvoj, razvojni dejavniki, socialni dejavniki, encouraging, self-esteem, child, kindergarten, self-image, confidence, development, developmental factors, social factors, udc:159.923.2-053.4(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue