Ženski pari moških poimenovanj v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

Report Slovenian OPEN
Merše, Majda;
(2018)

V prispevku je zarisan obseg rabe feminativov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Predstavljene so osnovne pomenske skupine feminativov ter načini njihove tvorbe. Ženski pari moških poimenovanj so primerjalno z moškimi preverjeni glede pomenske skladnosti in gled... View more
Share - Bookmark