publication . Bachelor thesis . 2011

BARVA IN BARVANJE BOMBAŽA Z NARAVNIMI BARVILI

Munda, Tamara;
Open Access Slovenian
  • Published: 06 Oct 2011
  • Publisher: T. Munda
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem delu smo raziskali možnosti barvanja bombažne tkanine z naravnimi rastlinskimi barvili, pridobljenimi iz kurkume, koprive in hrastovega lubja. Barvanje je potekalo po izčrpalnem postopku, ob dodatku različnih kovinskih soli (Fe, Al, Cu) ali brez njih, pri različnih pH vrednostih. Kovinske soli vplivajo na barvni ton in boljše vezanje barvila z vlaknom. Po barvanju smo vzorce oprali. Izvedli smo tudi spektrofotometrično vrednotenje barve na opranih in neopranih vzorcih. Pri barvanju s kurkumo smo dobili različne rumene in rjave tone, pri barvanju s koprivo manj izrazite sivkasto-rjave barvne tone in pri barvanju s hrastovim lubjem rjavo oranžna obarv...
Subjects
free text keywords: naravna barvila, barvanje, kurkuma, kopriva, hrast, barvnometrično vrednotenje, natural dyes, dyeing, turmeric, nettle, oak, spectrophotometric evaluation, udc:677.1.027.4(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue