Vpliv osebnosti na vedenje pri igranju računalniških iger

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Grudina, Rok;
(2017)
  • Publisher: R. Grudina
  • Subject: računalniške igre | mladostniki | zasvojenost | osebnost | vedenje | diplomske naloge | computer games | adolescents | addiction | personality | behaviour
    • udc: udc:159.9(043.2)

Razvoj računalnikov je od konca 20. in na začetku 21. stoletja strmo narasel. Računalnike danes uporabljamo na vseh področjih. Mladostniki jih največkrat uporabljajo med preživljanjem prostega časa za igranje računalniških iger. Tako kot računalniki so se tudi računalni... View more
Share - Bookmark