publication . Bachelor thesis . 2013

RAZLIKE MED PODJETNIKI IN PODJETNICAMI V SLOVENIJI: ŠTUDIJA PRIMERA

Sekavčnik, Marjeta;
Open Access Slovenian
  • Published: 08 Nov 2013
  • Publisher: M. Sekavčnik
  • Country: Slovenia
Abstract
Namen diplomskega seminarja je bil ugotoviti kakšne so razlike med podjetniki in podjetnicami v Sloveniji in zakaj do njih prihaja. Tega smo se lotili tako, da smo diplomski seminar razdelili na dva večja dela in sicer na teoretični in empirični del oz. študijo primera. Pri teoretičnem delu smo se najprej seznanili z osnovnimi pojmi podjetništva, spoznali kakšni so razlogi (motivi) podjetnikov in podjetnic, da se odločijo za podjetniško kariero, ugotovili kakšne so njihove osebnostne značilnosti ter proučili kakšno podjetništvo imamo v Sloveniji. V študiji primera (v empiričnem delu) pa smo opravili intervju s podjetnikom in intervju s podjetnico. Z raziskavo sm...
Subjects
free text keywords: Podjetništvo, podjetnik, podjetnica, podjetništvo v Sloveniji, osebnostne značilnosti, razlike med podjetniki in podjetnicami, stereotipi., Entrepreneurship, entrepreneur, female entrepreneur, entrepreneurship in Slovenia, personality traits, differences between entrepreneurs and female entrepreneurs stereotypes., udc:658
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue