RAZLIKE MED PODJETNIKI IN PODJETNICAMI V SLOVENIJI: ŠTUDIJA PRIMERA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Sekavčnik, Marjeta (2013)
  • Publisher: M. Sekavčnik
  • Subject: Podjetništvo | podjetnik | podjetnica | podjetništvo v Sloveniji | osebnostne značilnosti | razlike med podjetniki in podjetnicami | stereotipi. | Entrepreneurship | entrepreneur | female entrepreneur | entrepreneurship in Slovenia | personality traits | differences between entrepreneurs and female entrepreneurs stereotypes. | 658 [udc]

Namen diplomskega seminarja je bil ugotoviti kakšne so razlike med podjetniki in podjetnicami v Sloveniji in zakaj do njih prihaja. Tega smo se lotili tako, da smo diplomski seminar razdelili na dva večja dela in sicer na teoretični in empirični del oz. študijo primera.... View more
Share - Bookmark