publication . Master thesis . 2011

FORMALNO MENTORSTVO KOT ELEMENT RAZVOJA ZAPOSLENIH V PODJETJU

Rizmal, Kaja;
Open Access Slovenian
  • Published: 11 May 2011
  • Publisher: K. Rizmal
  • Country: Slovenia
Abstract
Pritiski kompleksnega, nepredvidljivega in dinamičnega poslovnega okolja, globalne tržne konkurence in organizacijske spremembe silijo podjetja k nenehnemu iskanju načinov za doseganje in vzdrževanje konkurenčne prednosti. Kritični pri doseganju konkurenčnosti so človeški viri, katerih aktivnosti prispevajo k doseganju le-te. Ena izmed aktivnosti človeških virov je tudi mentorstvo kot metoda razvoja zaposlenih. Čeprav se mentorski odnosi razlikujejo po času trajanja, se na splošno pomikajo skozi štiri predvidljive, med seboj povezane faze. Vsako fazo opredeljujejo določene čustvene izkušnje, funkcije razvoja in vzorci vzajemnega delovanja, ki se oblikujejo na os...
Subjects
free text keywords: razvoj zaposlenih, mentorstvo, koristi, problemi, vzpostavitev, izvajanje, vrednotenje, blaginja zaposlenih, e-mentorstvo, employee development, mentoring, benefits, problems, establishment, implementation, evaluation, employee wellbeing, e-mentoring, udc:331.3
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue