PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH IN TUJIH SPLETNIH PRODAJALN

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Borošak, Alen;
(2010)
  • Publisher: A. Borošak
  • Subject: internet [Ključne besede] | spletne strani | spletne prodajalne | potencialni kupci | spletni nakup | elektronsko poslovanje. | internet | web pages | online stores | potential customers | online purchase | e-commerce.
    • udc: udc:004.738.5

Poslovanja podjetij si brez uporabe interneta skorajda ne moremo več zamisliti. Internet je eden ključnih kanalov, ki ga ne zanemarja nobeno podjetje, saj prinaša vrsto koristi. Podjetjem omogoča enostavnejše poslovanje in poslovno komuniciranje praktično po vsem svetu.... View more
Share - Bookmark