POMEN DOJENJA ZA OTROKA IN MATER

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Apat, Alja;
(2014)
  • Publisher: A. Apat
  • Subject: dojenje | otrok | mati | medicinska sestra | breastfeeding | child | mother | nurse
    • udc: udc:618.63(043.2)

Dojenje je naravni način hranjenja otroka v prvih mesecih njegovega življenja. Omogoča optimalno telesno in duševno rast ter razvoj otroka. Materino mleko vsebuje vsa življenjsko pomembna hranila v pravilnem ravnovesju. Dojenje ima mnoge prednosti, tako za mater, ki doj... View more
Share - Bookmark