OGLAŠEVANJE NA FACEBOOKU

Master thesis Slovenian OPEN
Renko, Katica;
(2013)
  • Publisher: K. Renko
  • Subject: marketinško komuniciranje | množični mediji | oglaševanje | Facebook. | marketing communication | mass media | advertising
    • udc: udc:659.1

V magistrskem delu smo se seznanili z oglaševanjem na Facebooku. S pregledom gradiva, ki nam je ponujeno, smo preverili pogoje, načine, oblike … oglaševanja, ki pa smo jih s pregledom situacije v praksi preverili in dopolnili. Ob zaključku dela lahko rečemo, da je oglaš... View more
Share - Bookmark