OGLAŠEVANJE NA FACEBOOKU

Master thesis Slovenian OPEN
Renko, Katica (2013)
  • Publisher: K. Renko
  • Subject: marketinško komuniciranje | množični mediji | oglaševanje | Facebook. | marketing communication | mass media | advertising | 659.1 [udc]

V magistrskem delu smo se seznanili z oglaševanjem na Facebooku. S pregledom gradiva, ki nam je ponujeno, smo preverili pogoje, načine, oblike … oglaševanja, ki pa smo jih s pregledom situacije v praksi preverili in dopolnili. Ob zaključku dela lahko rečemo, da je oglaševanje preko FB enostavnejše, cenejše, dostopnejše, omogoča nam ažurnost in samo komunikacijo z naslovniki, ki so potencialni kupci naših ponudb. Množični mediji nam omogočajo mnogotero obliko oglaševanja. Izbrana oblika ponuja svoje prednosti in slabosti, le te lahko prilagodimo s poznavanjem delovanja FB. Oglaševalcu nudi, kar se da velik uspeh oglaševanja, naslovniku pa možnost izbire in odzivanja. Ta način oglaševanja je uporabljen vse pogosteje in zato je prisoten tudi v Sloveniji. V nalogi so predstavljena izbrana podjetja, ki se tovrstnega oglaševanja poslužujejo. S pomočjo strukturiranega intervjuja so bili pridobljeni podatki, ki so poleg pregleda teorije pomagali ovreči ali potrditi zastavljene hipoteze. Tako smo H2, H3, H4 in H5 potrdili, H1 pa ovrgli. Spletna anketa nam je podala informacijo o uporabnosti FB, o odzivnosti na oglase in o interesih. Ugotovili smo, da je velikega pomena vizualna podoba strani in ažurnost. Zato, da bi situacijo v praksi še dodatno preverili, je bila postavljena Facebook stran »Počitnice v zatišju narave«.
Share - Bookmark