publication . Bachelor thesis . 2014

VARNOST ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA

Marovt, Tjaša;
Open Access Slovenian
  • Published: 26 Nov 2014
  • Publisher: D. Terbuc
  • Country: Slovenia
Abstract
Vsak dan se pri elektronskem poslovanju izmenjuje ogromno podatkov, ki so zelo pomembni za poslovanje podjetij in če pride do izgube teh podatkov, potem lahko pride do velikih posledic. Ravno zaradi tega razloga je zelo pomembno, da se vsa podjetja in tudi drugi uporabniki zavedajo nevarnosti in na kakšen način se lahko ubranijo pred krajo in zlorabo podatkov. Predvsem je pomembna varnost pri podjetjih z veliko številom zaposlenih, saj več kot je zaposlenih, več možnosti je za napake. Število napadov neprestano narašča, kajti vedno več ljudi uporablja internet in s tem elektronsko poslovanje. Računalniški kriminal se je znatno povečal tudi zato, ker se je današn...
Subjects
free text keywords: elektronsko poslovanje, varnost, internet, računalniški kriminal, varnostni mehanizmi, grožnje in nevarnosti., e-commerce, security, computer crime, security mechanisms, threat and danger., grožnje, nevarnosti, nezaželena e-pošta, ribarjenje, računalniški virusi, računalniški črvi, zlonamerne programske opreme, šifriranje podatkov, elektronski podpis, digitalno potrdilo, požarni zid, protivirusni programi, varnostna politika., e-commerce [Keywords], threat, danger, spam e-mail, phishing, computer viruses, computer worms, malware, data encryption, electronic signature, digital certificate, firewall, anti-virus programmes, security policy., udc:004.738.5, udc:004
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2014

VARNOST ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA

Marovt, Tjaša;