ANALIZA OBDAVČITVE REZIDENTOV REPUBLIKE SLOVENIJE GLEDE NA VIR DOHODKA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kretič, Alenka;
(2011)
  • Publisher: A. Kretič
  • Subject: dohodnina | rezident | davčna osnova | davčna stopnja | davčna olajšava | olajšava za čezmejne delovne migrante | odbitek tujega davka | svetovni dohodek | mednarodni sporazum | prispevki za socialno varnost | income tax | resident | tax base | tax rate | tax reduction | tax reduction for transboundary labour migrants | foreign tax reduction | world income | international agreement | social security contribution
    • udc: udc:336.22

Dohodnina je davek, ki obdavčuje dohodke fizičnih oseb. Najpomembnejši vir dohodnine so dohodki iz zaposlitve rezidentov RS, ki praviloma že med letom plačujejo akontacijo dohodnine kot odbitek davka pri plači. Na začetku vsakega leta (praviloma v mesecu marcu) se nared... View more
Share - Bookmark