publication . Bachelor thesis . 2011

ANALIZA OBDAVČITVE REZIDENTOV REPUBLIKE SLOVENIJE GLEDE NA VIR DOHODKA

Kretič, Alenka;
Open Access Slovenian
  • Published: 07 Dec 2011
  • Publisher: A. Kretič
  • Country: Slovenia
Abstract
Dohodnina je davek, ki obdavčuje dohodke fizičnih oseb. Najpomembnejši vir dohodnine so dohodki iz zaposlitve rezidentov RS, ki praviloma že med letom plačujejo akontacijo dohodnine kot odbitek davka pri plači. Na začetku vsakega leta (praviloma v mesecu marcu) se naredi obračun dohodnine za preteklo leto. Obračun nam pokaže, kolikšen znesek dohodnine je od vseh svojih dohodkov zavezan rezident RS plačati ter koliko je med letom že plačal. V primeru, da je med letom plačana akontacija dohodnine višja od zneska odmerjene dohodnine, je zavezanec upravičen do vračila presežka, v nasprotnem primeru mora razliko doplačati. Zavezanci za dohodnino so od leta 2005 dalje...
Subjects
free text keywords: dohodnina, rezident, davčna osnova, davčna stopnja, davčna olajšava, olajšava za čezmejne delovne migrante, odbitek tujega davka, svetovni dohodek, mednarodni sporazum, prispevki za socialno varnost, income tax, resident, tax base, tax rate, tax reduction, tax reduction for transboundary labour migrants, foreign tax reduction, world income, international agreement, social security contribution, udc:336.22
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue