KONSTRUIRANJE PRIPRAVE ZA VPENJANJE VPENJALNE GLAVE VEČOSNEGA STRUŽNEGA STROJA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Rupnik, Damijan;
(2010)
  • Publisher: D. Rupnik
  • Subject: Konstruiranje | konstrukcija | priprava | metoda končnih elementov | Designing | construction | contraption | finite elements method
    • udc: udc:621.88-229.34(043.2)

V diplomskem delu sem skonstruiral pripravo za vpenjanje vpenjalne glave večosnega stružnega stroja. Ta priprava bo služila za prevoz in vpenjanje vpenjalne glave večosnega stružnega stroja EMAG REINECKER VSC 250 DS. Najprej sem si zamislil, kako naj bi naprava izgledal... View more
Share - Bookmark