publication . Bachelor thesis . 2016

PREVAJANJE IZRAŽANJA POSREDNOSTI V SLOVENSKI SINHRONIZACIJI ANIMIRANEGA FILMA THE INCREDIBLES/ NEVERJETNI

Potočnik, Adrijana;
Open Access Slovenian
  • Published: 12 Aug 2016
  • Publisher: A. Potočnik
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem delu bo predstavljena problematika prevajanja oziroma sinhronizacije animiranih filmov, namenjenih otrokom kot glavni ciljni publiki. Primerjani in analizirani so bili predvsem frazemi in frazni glagoli, ki se pojavijo v animiranem filmu Neverjetni, saj lahko zaradi svoje posrednosti pomembno vplivajo na razumevanje zgodbe. Frazni glagoli se zelo pogosto pojavljajo v pogovornem jeziku izvirnega jezika, občasno tudi frazemi in oboji imajo posredni pomen, kar pomeni, da je iz pomena njihovih sestavin običajno težko razbrati njihov dejanski pomen. V filmu Neverjetni je treba upoštevati še dejstvo, da so glavna publika otroci. Primerjava in analiza sta ...
Subjects
free text keywords: animirani film, sinhronizacija, frazni glagoli, frazemi, posrednost, ciljna publika, animated film, dubbing, phrasal verbs, idioms, indirect meaning, target audience, udc:81ʼ25(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue