publication . Bachelor thesis . 2013

SINTEZA BAKROVIH, NIKLJEVIH IN KOBALTOVIH KOORDINACIJSKIH SPOJIN Z NIKOTINSKO, IZONIKOTINSKO IN PIKOLINSKO KISLINO

Goljat, Leja;
Open Access Slovenian
  • Published: 26 Sep 2013
  • Publisher: L. Goljat
  • Country: Slovenia
Abstract
Koordinacijske spojine so dandanes pogosto sintetizirane in imajo širok spekter uporabnosti. Namen raziskave je bil sintetizirati nove in že znane koordinacijske spojine z bakrom, kobaltom in nikljem. V sklopu diplomskega dela smo izvedli 27 reakcij sinteze koordinacijskih spojin z bakrom, kobaltom in nikljem ter ligandi nikotinsko, izonikotinsko in pikolinsko kislino. Kot topila smo uporabili vodo, N,N-dimetilformamid in mešanico metanola in acetonitrila. Produkte sintez smo nato analizirali z rentgensko praškovno difrakcijo in termogravimetrično analizo. Coordination compounds are nowadays often synthesized and have a wide range of uses. The purpose of this st...
Subjects
free text keywords: koordinacijske spojine, kobalt, baker, nikelj, nikotinska kislina, izonikotinska kislina, pikolinska kislina, rentgenska praškovna difrakcija, termogravimetrična analiza (TGA), coordination compounds, cobalt, copper, nickel, nicotinic acid, isonicotinic acid, picolinic acid, X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA), udc:56.562.022:543.427(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue