Načrtovanje vodnogospodarskih ureditev s programskim orodjem Autodesk CIVIL 3D

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Lubej, Gorazd;
(2016)
  • Publisher: G. Lubej
  • Subject: Načrtovanje | vodotok | programsko orodje | Civil 3D | Aquaterra | Planning | watercourse | software tools
    • udc: udc:626.812:004.4(043.2)

Diplomsko delo je sestavljeno iz samih osnov vodnogospodarskih ureditev ter primerjave načrtovanja s programskim orodjem AutoCAD 2015 z vmesnikom/vtičnikom Aquaterra in programskim orodjem Autodesk Civil 3D. Cilj je predstavitev dela oziroma postopka dela z obema progra... View more
Share - Bookmark