publication . Bachelor thesis . 2016

Načrtovanje vodnogospodarskih ureditev s programskim orodjem Autodesk CIVIL 3D

Lubej, Gorazd;
Open Access Slovenian
  • Published: 23 Sep 2016
  • Publisher: G. Lubej
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomsko delo je sestavljeno iz samih osnov vodnogospodarskih ureditev ter primerjave načrtovanja s programskim orodjem AutoCAD 2015 z vmesnikom/vtičnikom Aquaterra in programskim orodjem Autodesk Civil 3D. Cilj je predstavitev dela oziroma postopka dela z obema programskima orodjema, da se dobi vpogled v potek dela z enim in drugim programom. Ugotovljeno je, da je za časovno omejeno pripravo načrtov (kratki rok izdelave načrta) primernejša uporaba programskega orodja AutoCAD 2015 z vmesnikom Aquaterra. V kolikor pa nismo tako časovno omejeni (daljši rok izdelave načrta), pa je vsekakor prednost programskega orodja Autodesk Civil 3D v izdelavi zelo natančnih na...
Subjects
free text keywords: Načrtovanje, vodotok, programsko orodje, Civil 3D, Aquaterra, Planning, watercourse, software tools, udc:626.812:004.4(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue