Razmerje med državnim zborom in vlado v Republiki Sloveniji

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Holobar, Andreja (2016)
  • Publisher: A. Holobar
  • Subject: državni zbor | vlada RS | delitev oblasti | politične stranke | Ustava RS | National Assembly | government | separation of powers | political parties | Constitution | 328.1:342.51(043.2) [udc]

V diplomskem delu je bilo obravnavano razmerje med državnim zborom in vlado Republike Slovenije. Državni zbor v Republiki Sloveniji predstavlja nosilca zakonodajne oblasti, vlada Republike Slovenije pa je eden izmed nosilcev izvršne oblasti. Na podlagi delitve oblasti, ... View more
Share - Bookmark