publication . Master thesis . 2014

CO-BRANDING KOT STRATEGIJA MEDNARODNEGA STRATEŠKEGA ZAVEZNIŠTVA

Ikanović, Azra;
Open Access Slovenian
  • Published: 07 Mar 2014
  • Publisher: A. Ikanović
  • Country: Slovenia
Abstract
Co-branding je po navadi kratkoročna do srednjeročna partnerska pogodba o partnerstvu na področju menedžmenta blagovnih znamk. Formira se, ko se iz finančnih razlogov ne splača ustanoviti novo podjetje, v obliki joint venture, ali novo blagovno znamko. Co-branding je vse bolj popularna strategija, ki jo tržniki uporabljajo z namenom prenosa pozitivnih asociacij partnerskih blagovnih znamk na novo oblikovani co-brandiran izdelek ali storitev. Empirične raziskave zavezništev blagovnih znamk kažejo, da potrošniki ovrednotijo neznano blagovno znamko boljše, če je v zavezništvu z zelo znano ali močno blagovno znamko. Čeprav so strategije co-brandinga učinkovite, so r...
Subjects
free text keywords: blagovna znamka, co-branding, spill-over učinki, SWOT analiza, izbira partnerja za sodelovanje, MAUT teorija, vrednost blagovne znamke, brand name, spill-over effects, SWOT analysis, partner selection, MAUT theory, brand equity, udc:339.5
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue