Vstop v podjetništvo s pomočjo nakupa franšize na primeru podjetja Tomas Sport 2, d. o. o..

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Jaušovec, Tamara;
(2016)
  • Publisher: T. Jaušovec
  • Subject: franšizing | podjetništvo | franšizij | franšizor | franšizni sistem | poslovna priložnost | franchising | entrepreneurship | franchisee | franchisor | franchise system | business opportunity | 658.8 [udc]

Franšizing je skozi leta razvoja postajal ena izmed najbolj priljubljenih oblik poslovanja podjetja, saj mu omogoča hitro rast in pokritje več trgov. Ravno zaradi prodaje že dodelanega poslovnega modela ta posamezniku omogoči lažji in manj tvegan vstop na trg. V dip... View more
Share - Bookmark