VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU UNICREDIT BANKE SLOVENIJE D.D.

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Horvat, Metod;
(2010)
  • Subject: Organizacija | manager | operativni management. | Organization | operations management.

Diplomsko delo predstavlja vlogo operativnega managementa pri razvoju Unicredit Banka Slovenije d.d. Operativni management predstavlja ključen kader, ki s svojim znanjem, sposobnostjo in pripravljenostjo lahko pripelje do realizacije ciljev in razvoja banke. V teoret... View more
Share - Bookmark