publication . Bachelor thesis . 2010

VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU UNICREDIT BANKE SLOVENIJE D.D.

Horvat, Metod;
Open Access Slovenian
  • Published: 13 Sep 2010
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomsko delo predstavlja vlogo operativnega managementa pri razvoju Unicredit Banka Slovenije d.d. Operativni management predstavlja ključen kader, ki s svojim znanjem, sposobnostjo in pripravljenostjo lahko pripelje do realizacije ciljev in razvoja banke. V teoretičnem delu gre za pregled strokovne literature na področju organizacije, managerja, managementa, operativnega managementa, operativnega managementa v Unicredit Banki Slovenije d.d. V empiričnem delu je predstavljena raziskava v Unicredit Banki Slovenije d.d. s pomočjo anketnega vprašalnika. Za ugotovitev sedanjega stanja smo anketirali operativni managerski kader, kader poslovanja s prebivalstvom in ...
Subjects
free text keywords: Organizacija, manager, operativni management., Organization, operations management.
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue