SODOBNE REŠITVE PRI UPORABI NAKUPOVALNIH VREČK

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Zupanc, Simona;
(2016)
  • Subject: plastična embalaža,nakupovalne vrečke,trajne vrečke,biorazgradljive vrečke biorazgradljive vrečke biorazgradnja vpliv na okolje | plastic packaging,shopping bags,durable bags,biodegradable bags,biodegradability,impact on the environment

Diplomska naloga opisuje velik problem sodobne družbe - prenasičenost z odpadnimi plastičnimi vrečkami, ki zelo obremenjujejo okolje in potrebujejo izjemno veliko časa za razgradnjo. Naloga se ukvarja tudi z možnimi alternativnimi rešitvami za to pereče vprašanje. V... View more
Share - Bookmark