publication . Bachelor thesis . 2016

Razvoj dnevnika potovanj s pomočjo AppInventorja in AppInventor Java Bridge-a

Bezjak, Žan;
Open Access Slovenian
  • Published: 23 Sep 2016
  • Publisher: Ž. Bezjak
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomski nalogi smo proučili in analizirali orodje AppInventor, predstavili njegove osnove podatke, njegove prednosti in na drugi strani tudi slabosti. Poglobili smo se tudi v knjižnico AppInventor Java Bridge, ki deluje na principu že omenjenega orodja, ter v diplomskem delu izpostavili prednosti in slabosti te knjižnice. Skozi nalogo smo zgradili dve enaki aplikaciji, po eno v vsakem izmed omenjenih orodij, in na ta način preučili podobnosti oziroma razlike med orodjem AppInventor ter knjižnico AppInventor Java Bridge. In this report we have learned and analyzed the tool Applnventor, and also showed not only its general data, but also its advantages and dis...
Subjects
free text keywords: AppInventor,AppInventor Java Bridge,SQLite,Android Studio,Android, udc:004.383.3:004.738.5(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue