publication . Bachelor thesis . 2011

ODNOS PODJETIJ DO SPLETNEGA NAKUPOVANJA POSLOVNIH DARIL

Hauptman, Matej;
Open Access Slovenian
  • Published: 04 Mar 2011
  • Publisher: M. Hauptman
  • Country: Slovenia
Abstract
Poslovno obdarovanje predstavlja pomembno vlogo poslovnih odnosov. Izbira in nakup poslovnih daril pa vedno bolj prehajata iz faze tradicionalnega v fazo spletnega nakupovanja. Pričujoča diplomska naloga tako obravnava odnos podjetij do spletnega nakupovanja poslovnih daril. Osrednji, teoretični del opredeljuje dva ključna pojma, in sicer spletno nakupovanje ter poslovno obdarovanje. V okviru tega poskušam osvetliti pojem internet, njegov razvoj in rabo v Sloveniji. Sledi predstavitev spletnega nakupovanja ter opredelitev prednosti in slabosti le-tega. V nadaljevanju se osredotočim na opredelitev poslovnega obdarovanja, razlikovanja med poslovnimi, protokolarnim...
Subjects
free text keywords: poslovno (promocijsko, protokolarno) darilo, poslovno obdarovanje, spletno nakupovanje, trženjski splet, internet., business (promotional, protocol) gifts, business gifting, online acquisition, marketing mix, internet, udc:658.7
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue