publication . Master thesis . 2012

Kultura športnega plesalca

Plohl, Martina;
Open Access Slovenian
  • Published: 11 Jan 2012
  • Country: Slovenia
Abstract
Pogajanja so po navadi začetek sklepanja novih plesnih partnerstev, zato je pomembno, da kadar se pogajamo z nekom iz druge kulture za sklenitev plesnega partnerstva, je potrebno da se pozanimamo o kulturi in njenih značilnostih, ter poiščemo vsa odstopanja med našo in tujo kulturo. Le tako bomo lahko v pogajanjih uspešni, prav tako pa se bomo že na začetku izognili težavam in nesoglasjem v prihodnosti. Vse to je potrebno vedeti že pred samimi pogajanji, saj je od tega odvisen kasnejši uspeh na novo sestavljenega plesnega para. Tudi moralna in etična plat osebnosti posameznika imata velik pomen pri značajskih lastnostih posameznega plesalca. Skozi to se kaže nje...
Subjects
free text keywords: pogajalski proces [Ključne besede], pogajanja, etika, športni ples, standardni in latinskoameriški plesi, podkupovanje, korupcija, obdarovanje, kultura, motivacija, komunikacija, vedenje, kulturno mešana plesna partnerstva., negotiation process, negotiations, ethics, sport dancing, Ballroom and Latin-American dances, bribery, corruption, gifts, culture, motivation, communication, behavior, cultural mixed dancing partnerships., udc:17
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue