ZAZNAVANJE IN UPORABA BANČNIH STORITEV V SRBIJI

Master thesis Slovenian OPEN
Novak, Klavdija;
(2016)
  • Publisher: K. Novak
  • Subject: bančne storitve | strategija trženja | kakovost storitev | digitalizacija poslovanja | blagovna znamka | Srbija | banking services | marketing strategy | services quality | digitalization | branding | Serbia
    • udc: udc:336.71

Odjemalci in njihove navade se spreminjajo. Pričakovanja odjemalcev so vse višja, zahteve po enostavni uporabniški izkušnji postajajo splošno veljavne. Kakovost storitev in servisa pridobivata na pomenu. Podjetja morajo postati bolj hitra in agilna pri prilagajanju odje... View more
Share - Bookmark