Študija primera: Volkswagnova afera Diesel-gate

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Hočevar, Gregor;
(2016)
  • Publisher: G. Hočevar
  • Subject: gospodarska kriminaliteta | goljufije | potrošniške goljufije | emisijski testi | zavajanje | Volkswagen | študija primera | diplomske naloge | consumer fraud | pollution | nitrogen oxide
    • udc: udc:343.72(043.2)

Namen diplomskega dela je osredotočiti se na primer »Diesel-gate«, škandal z goljufanjem emisijskih testov, ki je izbruhnil lansko leto in v katerega je bil vpleten Volkswagen. Naš glavni cilj diplomskega dela je analizirati razloge za nastali škandal in preučiti posled... View more
Share - Bookmark