Primerjalna analiza medijskega oglaševanja slovenskih in tujih podjetij na socialnem omrežju Facebook

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Božič, Rina;
(2015)
  • Publisher: R. Božič
  • Subject: trženje | oglaševanje | socialno omrežje | porabniki | Facebook | marketing | advertising | social network | consumers | 659.1 [udc]

Nenehen napredek v tehnologiji ima velik vpliv na trženjsko komunikacijo, ki se spreminja skozi čas. Podjetje mora dobro poznati prednosti svojih izdelkov in jih predstaviti ciljnim skupinam. Zaradi večjega dosega in boljše cenovne učinkovitosti podjetja uporabljajo ogl... View more
Share - Bookmark