publication . Master thesis . 2017

Primerjalna analiza mednarodnih marketinških strategij proizvajalcev mobilnih telekomunikacijskih naprav

Tisel, Andrej;
Open Access Slovenian
  • Published: 08 Dec 2017
  • Publisher: A. Tisel
Abstract
Brezžične telekomunikacije so v zadnjih štiridesetih letih postale del vsakdanjega življenja. Celotno obdobje štiridesetih let pa so v tej industriji zaznamovali številni preobrati na vrhu. Prav zaradi teh preobratov je tržišče postalo visoko intenzivno konkurenčno in na takšnem zasičenem tržišču je marketing pomembna komponenta razlikovanja med proizvajalci. To pa je osnovni razlog za raziskavo in analizo te tematike. Osrednja tematika magistrskega dela je analiza različnih proizvajalcev mobilnih telekomunikacijskih naprav. Analizo smo tako izvedli s pomočjo preučevanja teorije mednarodnega marketinga oziroma natančneje mednarodnih marketinških strategij....
Subjects
free text keywords: Mednarodne marketinške strategije, pametni telefoni, brezžične telekomunikacije, marketinška analiza, marketinški splet, pomembnost pri nakupu mobilne naprave, SWOT analiza, Ansoff matrika, BCG matrika., International marketing strategies, smartphones, wireless telecommuncations, marketing analysis, marketing mix, importance factors at buying decisions of mobile phone, SWOT analysis, Ansoff matrix, BCG matrix., udc:339.5
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue