publication . Bachelor thesis . 2015

Napovedovanje prodaje izolacijskega stekla v podjetju Reflex Gornja Radgona d.o.o.

Kebler, Andreja;
Open Access Slovenian
  • Published: 19 Aug 2015
  • Publisher: A. Kebler
  • Country: Slovenia
Abstract
V projektni nalogi je predstavljeno napovedovanje prodaje v podjetjih, kvantitativne metode za napovedovanje ter kazalci za preveritev točnosti napovedi. Glavni cilj te projektne naloge je bil napovedati prihodke od prodaje ter količino izdelanega izolacijskega stekla v podjetju Reflex Gornja Radgona d.o.o. z naslednjimi kvantitativnimi metodami napovedovanja: metoda drsečih aritmetičnih sredin, tehtana aritmetična sredina, metoda eksponentnega izravnavanja, metoda izboljšanega eksponentnega izravnavanja, linearni trend ter napovedovanje s sezonsko komponento. Preverili smo tudi točnost izračunanih napovedi na podlagi različnih kazalcev točnosti napovedovanja, k...
Subjects
free text keywords: napovedovanje prodaje, kvantitativne metode napovedovanja prodaje, napovedani prihodki od prodaje, napovedana prodana količina, točnost napovedovanja prodaje, sales forecasting, quantitative methods for sales forecasting, projected revenues from sales, forecast quantity sold, sales forecasting accuracy, udc:624(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue