GOSPODARJENJE Z ODPADKI IZ POLIMERNIH MATERIALOV S POUDARKOM NA EVROPSKI UNIJI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Sušec, Miloš;
(2009)
  • Subject: gospodarjenje z odpadki | polimerni materiali | plastične mase | trajnostni sonaravni razvoj | mehanska reciklaža | kemijska reciklaža | energijska reciklaža | potenciali trgi za reciklate. | waste management | polymeric materials | plastics | sustainable development | mechanical recycling | chemical recycling | energy recycling | emerging markets for recyclates.

Diplomsko delo opisuje gospodarjenje z odpadki iz polimernih materialov s poudarkom na Evropski uniji (EU). V začetku so predstavljene osnove polimernih materialov. V sklopu tega je obravnavana najobsežnejša skupina polimernih materialov, to so plastične mase, kjer so o... View more
Share - Bookmark