publication . Bachelor thesis . 2009

GOSPODARJENJE Z ODPADKI IZ POLIMERNIH MATERIALOV S POUDARKOM NA EVROPSKI UNIJI

Sušec, Miloš;
Open Access Slovenian
  • Published: 24 Sep 2009
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomsko delo opisuje gospodarjenje z odpadki iz polimernih materialov s poudarkom na Evropski uniji (EU). V začetku so predstavljene osnove polimernih materialov. V sklopu tega je obravnavana najobsežnejša skupina polimernih materialov, to so plastične mase, kjer so opisana področja njihove uporabe, razvoj proizvodnje in porabe teh materialov ter količine njihovih odpadkov v svetu, EU in Sloveniji. V nadaljevanju je predstavljena problematika trajnostnega sonaravnega razvoja, njegova soodvisnost z razvojem polimernih materialov, hierarhija ukrepov integralnega ravnanja z odpadki v EU in okoljska zakonodaja EU, ki je relevantna za področje odpadkov iz polimerni...
Subjects
free text keywords: gospodarjenje z odpadki, polimerni materiali, plastične mase, trajnostni sonaravni razvoj, mehanska reciklaža, kemijska reciklaža, energijska reciklaža, potenciali trgi za reciklate., waste management, polymeric materials, plastics, sustainable development, mechanical recycling, chemical recycling, energy recycling, emerging markets for recyclates.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue