PRIVLAČNOST FRANŠIZNEGA KONCEPTA ZA KOZMETIČNE SALONE PODJETJA KOZMETIKA AFRODITA D.O.O.

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Mijošek, Ivo;
(2013)
  • Publisher: I. Mijošek
  • Subject: Franšizing | franšizor | franšizij | oblike franšizinga | franšizna pogodba | Kozmetika Afrodita | d. o. o. | Afrodita Professional | kozmetični salon. | Franchising | franchisor | franchisee | forms of franchising | franchising agreement | cosmetic salon.
    • udc: udc:005.5

Delo diplomskega seminarja se osredotoča na zgodovinski razvoj franšiznega koncepta, njegove različne oblike ter ključne pravice in dolžnosti, ki jih potencialni franšizij pridobi z odločitvijo za franšizo. Nadalje teoretični del seminarja opisuje ključne sestavine vsak... View more
Share - Bookmark