APLIKACIJA NAČEL VITKE PROIZVODNJE PRI IZDELAVI KOMPRESORJEV

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Vergot, Leonida;
(2012)
  • Subject: - Vitka proizvodnja - Načela vitke proizvodnje - Pilotni projekt - 5 S metoda - Osem vrst izgub - Dobava ravno ob pravem času – JIT - Obrazec za standardizirani postopek dela - SOP - Menjava orodja v manj kot eni minuti – SMED | - Lean Manufacturing - Principles of lean manufacturing - Pilot Project - 5 S method - Eight types of waste - Just In Time – JIT - Standarize Operation Procedure – SOP - Single Minute Exchange of Die - SMED

V današnjem času, času hude konkurence, v hitro razvijajočem se okolju, ki ga narekujejo odprti trgi, globalizacija in rastoče zahteve kupcev, morajo podjetja na vsakem koraku izbrati rešitve za izboljšanje svojih procesov, da lahko dosežejo konkurenčno prednost, jo obd... View more
Share - Bookmark