Vrednotenje rešitve za prostoročno uporabo računalnika na osnovi naprave Emotiv EPOC++

Master thesis Slovenian OPEN
Špindler, Matic;
(2017)
  • Publisher: M. Špindler
  • Subject: Emotiv EPOC+ | BCI | upravljanje z mimiko | upravljanje z mislimi | tetraplegija | computer control with facial expression | computer control with mental commands | tetraplegia
    • udc: udc:659.235(043.2)

Naprave in načini njihove uporabe za upravljanje računalnika se ne spreminjajo zelo pogosto. Z napredkom tehnologije se pojavljajo nove rešitve, ki so sedaj bolj dostopne in ponujajo nove načine interakcije z računalnikom. V tej magistrski nalogi bomo ovrednotili rešite... View more
Share - Bookmark