VLOGA DIGITALNIH POTRDIL PRI ELEKTRONSKEM POSLOVANJU

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Zorman, Tjaša;
(2010)
  • Publisher: T. Zorman
  • Subject: Elektronsko poslovanje | elektronsko bančništvo | kvalificirani digitalni certifikat | overitelj digitalnih potrdil | varnost | šifriranje | digitalni podpis | AC-NLB | SIGEN-CA | POŠTA®CA. | Electronic business | electronic banking | qualified digital certificate | certification authority | security | encryption | digital signature
    • udc: udc:336.71

Uporaba elektronskega poslovanja je danes v svetu in pri nas zelo razširjena. Število uporabnikov elektronskega bančništva kot elementa elektronskega poslovanja se je od leta 2000 do leta 2008 povečalo skoraj za 30-krat. Vedno večje število uporabnikov kaže na pomembnos... View more
Share - Bookmark