VPLIV UPORABE RASTNIH HORMONOV V RAZLIČNIH RAZVOJNIH FAZAH PLODOV NA KOLIČINO IN KAKOVOST PRIDELKA ČEŠNJE (Prunus avium L.)

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Pelc, David;
(2015)
  • Subject: češnje | Regina | rastni hormoni | pridelek | kakovost | cherry | regina | growth hormones | yield | quality

V letu 2008 smo v Sadjarskem centru Maribor – Gačnik spremljali vpliv uporabe rastnih hormonov v različnih razvojnih fazah plodov na količino in kakovost pridelka češnje (Prunus avium L.). Namen poskusa je bil ugotoviti, ali rastni hormoni (avksini, citokinini) lahko pr... View more
Share - Bookmark