publication . Bachelor thesis . 2014

SEXUAL HARASSMENT ON WORKPLACE

Kovačič, Vanja;
Open Access Slovenian
  • Published: 11 Jul 2014
  • Publisher: B. Knez
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem delu smo v uvodu predstavili problem spolnega nadlegovanja na delovnem mestu in predstavili podjetje TEKSTIL d.d. V nadaljevanju smo z anketo raziskali, ali problem spolnega nadlegovanja na delovnem mestu v obravnavanem podjetju obstaja in če, kako se nanj odziva okolje. V teoretičnem delu smo nadaljevali in predstavili definicijo spolnega nadlegovanja, ki je kakršna koli oblika nezaželenega verbalnega in neverbalnega ali fizičnega ravnanja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti ko gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega delovnega okolja. Hkrati pa smo v teoretičnem delu tudi ugotovili, da so žr...
Subjects
free text keywords: študije spolov, spolno nadlegovanje na delovnem mestu, formalna in neformalna moč, diplomska dela, gender studies, sexual harassment in the workplace, formal and informal power, - spolnost - spolno nadlegovanje na delovnem mestu, - Sexualität - sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, spolno nadlegovanje, pravna ureditev, zakonodaja, učiteljice in učitelji, delovna razmerja, delovno mesto, medosebni odnosi, spol, zaščita, mednarodne primerjave, ankete, analiza, labour relations, job, interpersonal relations, sex, protection, legislation, international comparisons, questionnairies, analysis, spolni odnosi, opolzke besede, povezane s spolnostjo, spolnost, nezaželeno objemanje, poljubljanje, sexual intercourses, sexual harassment, obscene words connected with sexuality, sexuality, undesirable hugging, kissing, diskriminacija, nadlegovanje na delovnem mestu, kultura podjetja, discrimination, mobbing, corporate culture, udc:305:343.541(043.2), udc:343.541, udc:331, udc:331.4
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Bachelor thesis . 2014

SEXUAL HARASSMENT ON WORKPLACE

Kovačič, Vanja;