publication . Master thesis . 2016

Talent management kot metoda razvoja človeških virov

Pavić, Lazar;
Open Access Slovenian
  • Published: 19 Oct 2016
  • Publisher: L. Pavić
  • Country: Slovenia
Abstract
V magistrskem delu smo predstavili talent management kot eno izmed sodobnih metod razvoja človeških virov. Magistrsko delo obsega naslednja poglavja: uvod, teoretični del, empirični del, perspektivni del in sklep. V uvodnem delu magistrskega dela smo podrobnejše opisali področje in opredelili raziskovalni problem, predstavili smo namen, cilje in raziskovalne hipoteze, predpostavke in omejitve raziskave kot tudi predvidene metode raziskovanja. V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili najpomembnejša teoretična izhodišča s področja talent managementa. Cilj nam je bil predstaviti relevantna teoretična stališča glede talent managementa kot tudi management...
Subjects
free text keywords: talent management, management človeških virov, razvoj človeških virov, talent, človeški viri, human resources management, human resources development, human resources, udc:005.9
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue