VMESNIK ZA DALJINSKO VODENJE NANO-ROBOTA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kocmut, Silvester;
(2015)
  • Publisher: S. Kocmut
  • Subject: robotika | teleoperiranje | nanorobot | robotics | teleoperating | nano-robot
    • udc: udc:681.51:007.52(043.2)

V diplomskem delu je predstavljen programski uporabniški vmesnik za vodenje realnega nano-robota. Uporabniški vmesnik omogoča neposredno krmiljenje nano-robota. Realni nano-robot ima pet translacijskih osi, omogoča tudi montažo prijemala. Osi delujejo na osnovi piezoele... View more
Share - Bookmark