VMESNIK ZA DALJINSKO VODENJE NANO-ROBOTA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kocmut, Silvester (2015)
  • Publisher: S. Kocmut
  • Subject: robotika | teleoperiranje | nanorobot | robotics | teleoperating | nano-robot | 681.51:007.52(043.2) [udc]

V diplomskem delu je predstavljen programski uporabniški vmesnik za vodenje realnega nano-robota. Uporabniški vmesnik omogoča neposredno krmiljenje nano-robota. Realni nano-robot ima pet translacijskih osi, omogoča tudi montažo prijemala. Osi delujejo na osnovi piezoelektričnih aktuatorjev. Izhod iz inkrementalnih dajalnikov nam da povratno informacijo o gibanju. Uporabniški vmesnik omogoča ročno vodenje preko navideznih gumbov za vseh pet osi ter vodenje preko ročne ure EZ430-Chronos. Krmiljenje poteka na osnovi UDP protokola. Uporabniški vmesnik je izdelan v programskem jeziku Visual Basic.
Share - Bookmark