publication . Master thesis . 2015

VPLIV SPOMINSKEGA TRENINGA NA KRATKOTRAJNI IN DOLGOTRAJNI SPOMIN PRI POSAMEZNIKIH S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO

Ogrizek, Tjaša;
Open Access Slovenian
  • Published: 13 Nov 2015
  • Publisher: T. Ogrizek
  • Country: Slovenia
Abstract
Namen te študije je bil preveriti vpliv spominskega treninga N-back na kratko- in dolgotrajne spominske sposobnosti pri udeležencih s pridobljeno možgansko poškodbo. V ta namen sta se izoblikovali dve hipotezi, in sicer (H1) kratkotrajni spomin udeležencev se bo izboljšal ter (H2) dolgotrajni spomin udeležencev se ne bo spremenil. Udeleženci v študiji so bili trije posamezniki, stari 38, 31 ter 26 let, ki imajo pridobljeno možgansko poškodbo. Metodološki pripomočki, uporabljeni v študiji, so bili: testa spominskih sposobnosti Auditory-Verbal Learning Test oziroma AVLT (Lezak et al., 2012) in Shum Visual Learning Test oziroma SVLT (Shum, O'Gorman in Eadie, 1999) ...
Subjects
free text keywords: kratkotrajni spomin, dolgotrajni spomin, pridobljena možganska poškodba, N-Back, spominski trening, short-term memory, long-term memory, acquired brain injury, memory training, udc:159.953:612.82(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue