publication . Master thesis . 2017

Terminologija čokoladnih sladic v izbranem strokovnem viru

Vrhovnik, Lea;
Open Access Slovenian
  • Published: 18 Jul 2017
  • Publisher: L. Vrhovnik
  • Country: Slovenia
Abstract
Magistrsko delo z naslovom Terminologija čokoladnih sladic v izbranem strokovnem viru v teoretičnem delu obravnava tematiko čokoladnih sladic, njihov nastanek z razvojem slaščičarske obrti in odkritjem kakavovca ter njegovo predelavo v čokolado, ki predstavlja bistveno sestavino čokoladnih sladic. Posveča se tudi področjema terminologije in terminografije. V empiričnem delu je v ospredju izrazje s področja čokoladnih sladic, izpisano iz izbranega strokovnega vira z naslovom Zlata knjiga – čokolada (Remškar 2007), in njegova jezikoslovna analiza na pravopisni, izrazni in pomenski ravni. Ugotovljeno je, da je analizirano izrazje večinoma večbesedno, pri čemer se v...
Subjects
free text keywords: čokolada [KLJUČNE BESEDE], čokoladne sladice, terminologija, termin, Zlata knjiga – čokolada, korpus Gigafida, besedoslovje, chocolate, chocolate desserts, terminology, term, The Golden Book of Chocolate, Gigafida corpus, lexicology, udc:81'373:641.85:663.91(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue