OBDAVČITEV ŠTUDENTSKEGA DELA IN NJEGOVA PRAVNA UREDITEV

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Grobelnik, Andreja;
(2011)
  • Publisher: A. Grobelnik
  • Subject: študent | študentsko delo | pravna ureditev študentskega dela | obdavčitev študentskega dela | Slovenija | Nemčija | študentski servis. | student | student work | legal regulation of student work | taxation of student work | Slovenia | Germany | student Service.
    • udc: udc:336.22

V diplomskem delu smo obravnavali pravno ureditev in obdavčitev študentskega dela v Sloveniji ter v Nemčiji. Proučili smo glavne razlike in podobnosti pri nas in v Nemčiji. Glavna razlika je ta, da so nemški študentje izenačeni z ostalimi državljani ter da jim teče ... View more
Share - Bookmark