MERJENJE USPEŠNOSTI SPLETNEGA OGLAŠEVANJA S POUDARKOM NA DRUŽBENIH MEDIJIH

Master thesis Slovenian OPEN
Gojčič, Sara;
(2015)
  • Publisher: S. Gojčič
  • Subject: Družbeni mediji | spletno oglaševanje | management družbenih medijev | merjenje uspešnosti družbenih medijev | ROI družbenih medijev | rešitve za upravljanje družbenih medijev. | Social media | web advertising | social media management | social media performance measurement | social media ROI | social media management software. | 004.738.5 [udc]

Splet mnogokrat igra pomembno vlogo pri nakupnih odločitvah potrošnikov, zato večina podjetij uporablja spletno oglaševanje, ki velja za transparentno obliko trženja. Pogosto k sami uspešnosti pripomore tudi prisotnost v več družbenih medijih, ki pa je odvisna predvsem ... View more
Share - Bookmark