publication . Bachelor thesis . 2012

ANALIZA LOJALNOSTI ODJEMALCEV DO IZDELKOV ZNAMKE COCA-COLA

Šauperl, Matej;
Open Access Slovenian
  • Published: 21 Nov 2012
  • Publisher: M. Šauperl
Abstract
Zadovoljstvo odjemalcev predstavlja za podjetja pomembno vlogo pri zagotavljanju uspešnih poslovnih rezultatov in ohranjanju konkurenčnega tržnega deleža. Z zadovoljevanjem potreb in želja odjemalcev podjetja skrbijo in ohranjajo to medsebojno povezanost med podjetjem in odjemalcem. Glede na to, da živimo v času odprtega trga in globalne ekonomske krize, h kateremu lahko dodamo prenasičenost trga in močno konkurenco na vsakem koraku, je za podjetja bistvenega pomena, da se zaveda ogroženosti svojih odjemalcev. Če odjemalec ne bo zadovoljen, lahko zelo hitro preklopi h konkurenci, samemu podjetju pa tako povzroči, že poleg nastalih, še dodatne stroške pri iskanju...
Subjects
free text keywords: zadovoljstvo odjemalcev, lojalnost odjemalcev, prednosti lojalnih odjemalcev, vrste lojalnosti, analiza lojalnosti, podjetje Coca-Cola., customer satisfaction, customerer loyalness, the benefits of loyal clients, types of loyalness, analysis of loyalness, the Coca-Cola company., udc:658.8
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue