SPREMEMBE V PRIPOZNAVANJU PRIHODKOV IZ POGODB S STRANKAMI PO PREHODU NA MSRP 15

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kovačec, Gregor;
(2016)
  • Publisher: G. Kovačec
  • Subject: MSRP 15 | prihodki | telekomunikacije | subvencionirana oprema | stroški informacijskih tehnologij | IFRS 15 | revenue | telecommunications | subsidized equipment | IT costs | 657.3 [udc]

Prihodki so eden najpomembnejših faktorjev pri določanju uspešnosti poslovanja podjetja. Zaradi slabe urejenosti tega področja s strani tedanjih rešitev v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja oziroma ameriških Splošno sprejetih načel računovodenja (GAAP), sta... View more
Share - Bookmark