publication . Bachelor thesis . 2016

SPREMEMBE V PRIPOZNAVANJU PRIHODKOV IZ POGODB S STRANKAMI PO PREHODU NA MSRP 15

Kovačec, Gregor;
Open Access Slovenian
  • Published: 17 Jun 2016
  • Publisher: G. Kovačec
  • Country: Slovenia
Abstract
Prihodki so eden najpomembnejših faktorjev pri določanju uspešnosti poslovanja podjetja. Zaradi slabe urejenosti tega področja s strani tedanjih rešitev v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja oziroma ameriških Splošno sprejetih načel računovodenja (GAAP), sta se mednarodni odbor IASB in ameriški FASB že leta 2002 odločila, da je čas za prenovo obstoječih standardov. Maja 2014 je bil na podlagi sodelovanja obeh odborov izdan nov standard MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s strankami. MSRP 15 prinaša nekatere pomembne novosti pri pripoznavanju dohodkov, ki jih bodo morala upoštevati podjetja, ki izdelujejo računovodske izkaze po MSRP 15. Najpomembnejša novos...
Subjects
free text keywords: MSRP 15, prihodki, telekomunikacije, subvencionirana oprema, stroški informacijskih tehnologij, IFRS 15, revenue, telecommunications, subsidized equipment, IT costs, udc:657.3
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue