publication . Bachelor thesis . 2014

PESTEL ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA NA PRIMERU PODJETJA KRKA D.D.

Horvat, Nada;
Open Access Slovenian
  • Published: 15 Jul 2014
Abstract
Farmacevtska industrija velja za uspešno ter zaradi prisotnosti multinacionalk za vplivno panogo, ki vpliva na državne vlade in izraža svojo moč vpliva na zunanje dejavnike okolja. Kljub velikosti in moči podjetij je farmacevtski trg dojemljiv na spremembe globalnega okolja. Spremembe, ki se odvijajo v zunanjem okolju podjetja, vplivajo na organizacijo in delovanje podjetja. Boljše je poznavanje zunanjih dejavnikov, ki imajo vpliv, hitreje in bolje se lahko podjetje nanje odzove ter ohrani uspešno poslovanje ali izkoristi nove priložnosti na trgu. V teoretičnem delu diplomskega seminarja so opredeljena teoretična izhodišča poslovnega okolja ter PEST in PESTEL...
Subjects
free text keywords: poslovno okolje podjetja, zunanje okolje, notranje okolje, dejavniki okolja, analiza, PEST, PESTEL, company’s business environment, external environment, internal environment, environmental factors, analysis
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue