PESTEL ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA NA PRIMERU PODJETJA KRKA D.D.

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Horvat, Nada;
(2014)
  • Subject: poslovno okolje podjetja | zunanje okolje | notranje okolje | dejavniki okolja | analiza | PEST | PESTEL | company’s business environment | external environment | internal environment | environmental factors | analysis

Farmacevtska industrija velja za uspešno ter zaradi prisotnosti multinacionalk za vplivno panogo, ki vpliva na državne vlade in izraža svojo moč vpliva na zunanje dejavnike okolja. Kljub velikosti in moči podjetij je farmacevtski trg dojemljiv na spremembe globalnega ok... View more
Share - Bookmark