Uporaba zabojnikov v procesu neprekinjene dostave informacijskih rešitev

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kohek, Christian;
(2016)
  • Publisher: C. Kohek
  • Subject: zabojniki | Docker | neprekinjena dostava | mikrostoritve | containers | continuous delivery | microservices
    • udc: udc:[005.336.5:004]:658.788.48(043.2)

Diplomsko delo predstavlja tehnologije virtualizacije na nivoju operacijskega sistema in jih primerja s klasično virtualizacijo. Podrobneje so opisani implementacija zabojnikov Docker in orodja, ki tvorijo celovito platformo za delo z zabojniki. Uporaba zabojnikov je pr... View more
Share - Bookmark