Ocenjevanje uporabniške izkušnje vizualne komunikacije v marketingu na Facebooku

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Brence, Nika;
(2018)
  • Publisher: N. Brence
  • Subject: Vizualna komunikacija | Facebook | oglaševanje | slike | Visual communication | advertising | images
    • udc: udc:316.472.4:657.471.66(043.2)

Vizualni marketing na Facebooku postaja zelo pomembna tema, saj je treba v le nekaj sekundah nagovoriti izjemno raznoliko množico ljudi. Kljub temu da je oglaševanje na Facebooku učinkovito, je uspeh podjetja odvisen od samega oglasa. Raziskovali smo, kakšen bi moral bi... View more
Share - Bookmark