publication . Master thesis . 2016

Identifikacija ocetnokislinskih bakterij iz industrijske proizvodnje jabolčnega kisa na osnovi medgenske regije 16S-23S rDNA

Mori Štornik, Aleksandra;
Open Access Slovenian
  • Published: 06 Jan 2016
  • Publisher: A. Mori Štornik
  • Country: Slovenia
Abstract
Zavedanje ljudi o pomembnosti uživanja zdrave hrane postaja vedno močnejše, zato se v zadnjih letih povečuje trend uživanja živil, pridobljenih iz surovin, ki so čim manj izpostavljene kemikalijam, npr. s škropljenjem. Tudi kis, kot eden izmed pogosto uporabljenih dodatkov k hrani, se lahko pridobiva iz jabolk, ki so pridelana na konvencionalen način, s škropljenjem, ali pa brez škropljenja, s čimer pridobimo bio-jabolčni kis. V okviru te magistrske naloge smo primerjali mikrobioto iz industrijskih submerznih bioreaktorjev za pridobivanje konvencionalnega in bio-jabolčnega kisa. V ta namen smo na gojiščih RAE v aerobni atmosferi pridobili 41 izolatov ocetnokisli...
Subjects
free text keywords: ocetnokislinske bakterije, jabolčni kis, bio-jabolčni kis, 16S rRNA, 16S-23S rDNA, identifikacija, Acetic Acid Bacteria, Apple Cider Vinegar, Bio Apple Cider Vinegar, Identification, udc:579.66(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue