UGOTAVLJANJE DAVČNIH UTAJ V PREDKAZENSKEM POSTOPKU S POUDARKOM NA FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO

Master thesis Slovenian OPEN
Rošker, Roberta;
(2016)
  • Publisher: R. Rošker
  • Subject: gospodarski kriminal | prevara | davčne utaje | davčne zatajitve | davčna preiskava | predkazenski postopek | sodni izvedenec | kreativno računovodstvo | forenzično računovodstvo | forenzično preiskovanje | economic crime | fraud | tax evasion | tax fraud | tax investigation | pre-trial investigation | court expert | creative accounting | forensic accounting | forensic investigation
    • udc: udc:336.22:336.98(043.3)

V času gospodarske krize se povečujejo davčne utaje, prevare, in sicer ne glede na velikost, dejavnost ali lokacijo podjetja. Raziskave kažejo, da je gospodarska kriza zmanjšala poslovno kulturo na vseh ravneh vodenja in nadziranja. Ta negativni pojav vpliva na to, da s... View more
Share - Bookmark