publication . Master thesis . 2016

UGOTAVLJANJE DAVČNIH UTAJ V PREDKAZENSKEM POSTOPKU S POUDARKOM NA FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO

Rošker, Roberta;
Open Access Slovenian
  • Published: 10 Oct 2016
  • Publisher: R. Rošker
  • Country: Slovenia
Abstract
V času gospodarske krize se povečujejo davčne utaje, prevare, in sicer ne glede na velikost, dejavnost ali lokacijo podjetja. Raziskave kažejo, da je gospodarska kriza zmanjšala poslovno kulturo na vseh ravneh vodenja in nadziranja. Ta negativni pojav vpliva na to, da se pojavljajo nove oblike gospodarskega kriminala, ki jih je vse težje odkrivati. Odkrivanje le-teh predstavlja veliki izziv za Evropsko unijo, svet in tudi za Slovenijo, saj se izgubljajo milijarde evrov. V Sloveniji se med postopki večkrat zgodi, da predlagani dokazi niso zadovoljivo razloženi, in obtožnice se zavrnejo. Zato je pomemben predkazenski postopek, v katerem sodelujejo policija, državn...
Subjects
free text keywords: gospodarski kriminal, prevara, davčne utaje, davčne zatajitve, davčna preiskava, predkazenski postopek, sodni izvedenec, kreativno računovodstvo, forenzično računovodstvo, forenzično preiskovanje, economic crime, fraud, tax evasion, tax fraud, tax investigation, pre-trial investigation, court expert, creative accounting, forensic accounting, forensic investigation, udc:336.22:336.98(043.3)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue