Povezanost barv in čustev pri učencih v 4. razredu osnovne šole

Master thesis Slovenian OPEN
Kolar, Rebeka;
(2012)
  • Publisher: R. Kolar
  • Subject: barva | učinki barv | likovno izražanje otrok | psihodiagnostična vrednost barv | srednje in pozno otroštvo | čustva | colour | colour effects | artistic expression of children | psychodiagnostic value of colours | middle and late childhood | emotions
    • udc: udc:37.015.31:73-053.5(043.2)

V magistrski nalogi se dotikamo področja barv, ki imajo lahko močan učinek na človeško telo in emocije. Že kot otroci uporabljamo barve tako v domačem okolju kot šoli. Po mnenju strokovnjakov naj bi ravno uporaba posameznih barv razodevala otrokovo emocionalno življenje... View more
Share - Bookmark